Historiskt siden / Historic silk                      
      Tryckt siden / Printed silk                      
      Broderat siden / Embroiderd silk                      
 
 
     
Historiskt siden / Historic silk Tryckt siden / Printed silk Broderat siden / Embroiderd silk
     
 
Vi redovisar våra sidentyger på tre separata sidor. Välj genom att klicka på ovanstående bilder/länkar för att komma vidare.