Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 7-10 (December 2010)

  Page 1 of 3 / Sidan 1 av 3.
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Arcive/Arkiv 2009: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Arcive/Arkiv 2010: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

Medieval designs in a modern bishop cope.
Text: Martin Ciszuk, Photo: Laila Durán.

The bishop of Härnösand in northern Sweden, Tuulikki Koivunen Bylund, was for many year the dean of Uppsala cathedral. She took possession of her new office in autumn 2009 and needed then to extend the vestry wardrobe of Härnösand cathedral with a cope for traveling. This is a cope in somewhat simpler design than the official bishop cope. The traveling cope should be easy to handle, withstand to be packed in a suitcase and follow the bishop on journeys and visitations.
When the Cathedral Gift Shop in Uppsala presented new products made in collaboration with Durán Textiles in May 2010, the idea was born to create a bishop cope in printed silk. The task was given to ...
» Read more here

Medeltida mönster i biskopens nya resekåpa.
Text: Martin Ciszuk, Foto: Laila Durán.

Biskopen i Härnösand Tuulikki Koivunen Bylund var tidigare domprost i Uppsala domkyrka. Hon tillträdde sitt nya ämbete hösten 2009 och behövde då utöka Härnösand domkyrkas skrudkammare med en resekåpa, en kåpa i något enklare utförande än den stora biskopskåpan. Resekåpan skall vara lättskött och tåla att packas i resväska och följa med biskopen på resor och visitationer.
Då katedralbutiken i Uppsala domkyrka lanserade nya produkter i samarbete med Durán Textiles AB i maj 2010, föddes idén att göra en resekåpa i tryckt siden. Uppdraget gick till ...
» Läs mer här

 

 

The bishop of Härnösand, Tuulikki Koivunen Bylund, in her new cope.

Biskopen i Härnösand Tuulikki Koivunen Bylund sin nya resekåpa.

French silk in Stockholm and Vienna.
Text: Martin Ciszuk.

When I was in Vienna in November at a textile study trip, I passed a small antique store. My eyes were caught by a small picture, made as a collage of scraps of silk, painted paper and gilded metal thread. To my great surprise I recognized one of the silks. It had the same design and color as the original of one of the silks in Durán Textiles historic collection: CELADON.
» Read more here

Ett franskt siden i Wien och Stockholm.
Text: Martin Ciszuk.

Under en studieresa till Wien i november passerade jag av en slump en liten antikaffär. Blicken föll på en liten tavla utförd som ett kollage av sidenbitar, målat papper och guldtråd. Till min stora förvåning kände jag igen ett av sidentygerna. Det hade samma mönster och färg som ett av sidentygerna i Durán Textiles Historic Collection: CELADON.
» Läs mer här

 

Come and meet the people that help us make the book SCANDINAVIAN FOLKLORE. On our blog http://folklorefashion.durantextiles.com/ we present some of the largest out door museums and private collectors of folk costumes in Sweden and Norway.

Följ med och möt alla som hjälper oss att göra boken SCANDINAVIAN FOLKLORE. På bloggen http://folklorefashion.durantextiles.com/ tar vi er med till några av Sveriges och Norges största friluftsmuseum och privata samlare av folkdräkter.

Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com