Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 5-10 (October 2010)   Page 1 of 3 / Sidan 1 av 3.
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Arcive/Arkiv 2009: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Arcive/Arkiv 2010: [1] [2] [3] [4] [5]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

A rococo dress in embroidered silk.
Text: Martin Ciszuk, Photo: Laila Durán.

The dress is made in a model that in English was called mantua, a style that in the later 18th century was developed into the robe à l’Anglaise. The dress, called robe in French, has a tight fitting bodice with narrow back panels and a wide skirt pleated to the waist. The bodice closes in front with a lacing, which is concealed under a stomacher that is pinned to the dress. The skirt of the robe is open in front to show a matching petticoat. The sleeves reach the elbow and are decorated with flounces, in French: engagents. Under the dress a chemise is worn, which has rich lace edgings showing in the décolletage and at the elbows. A tight laced corset, a pair of stays, gives the body the correct shape and posture and the skirts are held out by several underskirts and pocket hoops stiffed with cane. The robe, the petticoat and the stomacher has rich decorations made from rushed strips of silk, pleated flounces and ribbons laid out in a serpentine design, which is characteristic for laidies fashion of the 1760ies and the playful rococo style of decoration. The high coiffure points forward to the extreme fashion of the 1770ies, but for the afternoon walk ...
» Read more here

En rokokoklänning i broderat siden.
Text: Martin Ciszuk, Foto: Laila Durán.

Klänningen är av en modell som på engelska kallas Mantua, det som under senare delen av 1700-talet utvecklades till la robe à l’Anglaise. Överklänningen, Robe, har ett åtsittande liv med smala bakstycken och vid vekad kjol. Livet stängs fram med en snörning som döljs under en dekorerad bröstlapp som nålas fast i klänningen. Robens kjol är öppen fram över en matchande kjol. Ärmarna är armbågslånga och avslutas med volanger, engagenter. Under klänningen bärs en särk med rika spetsgarneringar som ses i dekolletaget och vid ärmarna. En korsett ger livet den rätta formen och kjolen hålls ut av flera underkjolar och pocher, höftkorgar styvade med rotting, som även fungerade som fickor. Roben, kjolen och bröstlappen har rika dekorer av rynkade tygremsor, volanger och dekorband i slingrande mönster, vilket är karaktäristiskt för 1760-talets dammode och rokoko-stilens lekfulla ...
» Läs mer här

 

 

The embroidered silk ROYAL is a popular fabric for making dresses in rococo style. In this newsletter we show you a dress made in the style of the 1760ies, using this silk with peach colored ground.

Det broderade sidenet ROYAL är ett populärt tyg till klänningar i rokokostil. Här visar vi en klänning skapad efter 1760-talets mode, sydd i detta siden med persikofärgad botten.

Love-sweets and Honey pies -on textile inspiration and the sweet favorites in life.
Text Laila Durán. Photo Jenny Grimsgård.

The Swedish authors Emma Hamberg and Anette Rosvall have published a new book with recipes for guaranteed happiness! In 101 different ways you get advice how to achieve a more curving body, a happier stomach, a more even temper, or just what to do when you need comfort after a long and hard working day. The answers are given in their book of cakes: Kärleksmums-101 söta favoriter, Love-yum-yum and 101 sweet favorites.
» Read more here

Kärleksmums – om textil inspiration och livets söta favoriter.
Text Laila Durán. Foto Jenny Grimsgård.

Emma Hamberg och Anette Rosvall har kommit ut med en ny bok som ger recept på hur man garanterat blir lycklig! På 101 olika sätt får man råd om hur man får kurvigare kropp, gladare mage, jämnare humör eller hur man gör om man helt enkelt behöver lite tröst efter en lång och tuff arbetsdag. Svaret finns i deras nya kakbok “Kärleksmums” 101 söta favoriter.
» Läs mer här

 

New color combination in "Margareta" printed silk

The popular silk of Queen Margaretas Golden Gown is now available in a grey-silver combination. The fabric has been used in a spectacular new 14th Century gown which we will present in our next newsletter.

Price pr meter is 475.- SEK / 40€ or 56 USD. Please e-mail for whole sale prices:laila@durantextiles.com

Ny färgkombination för "Margareta" i handtryckt siden

Det populära sidentyget från rekonstruktionen av Drottning Margaretas Gyllene Kjortel finns nu i en färgkombination med grått och silver. Tyget har använts till en uppseendeväckande ny 1300-tals kjortel som kommer att presenteras i vårt nästa nyhetsbrev.

Pris per meter är 475 SEK, 40€ eller 56 USD.
Återförsäljare kan begära grossistpriser via e-mail: laila@durantextiles.com

 


Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com