Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 2-11 (Sept 2011)

  Page 1 of 4 / Sidan 1 av 4.
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Arcive/Arkiv 2009: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Arcive/Arkiv 2010: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Arcive/Arkiv 2011: [1] [2]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

Gustav, a 17th Century Golden design.
Text Martin Ciszuk.

In spring 2010 Durán Textiles made products for the museum shop of Livrustkammaren modeled on textiles in the collection of the Royal Armory of Stockholm.
The design GUSTAV is modeled from an embroidered traveling suit worn by King Gustav II Adolf, the Swedish king that ruled 1615-1632, and whose engagement in the thirty year war transformed Sweden into a nation of great military power. The suit consists of ...
» Read more here

Gustav, ett gyllene mönster från 1600-talet.
Text Martin Ciszuk.

Våren 2010 gjorde Durán Textiles produkter till Livrustkammarens butik utifrån föremål i Kungliga Livrustkammarens samlingar.
Mönstret GUSTAV kommer från en broderad resdräkt som burits av Gustav II Adolf, den svenske kung som regerade 1615-1632, och vars framgångar i det trettioåriga kriget gjorde Sverige till en stormakt. Dräkten består av...
» Läs mer här

 

 

 


Come and see the sites and meet the people as we make Scandinavian Folklore vol 2.
Följ med och se miljöerna och människorna som är med i arbetet med Scandinavian Folklore vol 2.

Visit Vallby open air museum!
Text and photo: Laila Duran.

Vallby Friluftsmuseum, an open air museum outside Västerås in central Sweden was founded 1921 and now celebrates its 90-year jubilee. The museum contains about 40 houses which are moved in from the region. Among others, there is both a charming big farm and a small crofters holding including animals and plantations. There is a cabbage bed, hops on stakes, fields and meadows. In the poultry-house there are geese and hens, in the pasturelands cows and sheep are grazing and there are also some happy pigs ...
» Read more here

Besök Vallby Friluftsmuseum!
Text och foto: Laila Duran.

Vallby Friluftsmuseum utanför Västerås i Västmanland grundades 1921 och firar nu 90-års jubileum. Museet som består av ett 40-tal byggnader inflyttade från regionen, innehåller bl. a. av en stor vacker bondgård och torparmiljö med djur och odlingar. Här finns kålgård, humlegård, åkrar och ängar. I fähuset finns höns och gäss och i hagarna betar får och kor. Även ett par grisar strosar nöjda omkring...
» Läs mer här

 

Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com