Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 1-11 (April 2011)

  Page 1 of 3 / Sidan 1 av 3.
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Arcive/Arkiv 2009: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Arcive/Arkiv 2010: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Arcive/Arkiv 2011: [1]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

A dress in Burgundian style.
Text: Martin Ciszuk, Photo: Laila Durán.

In the first half of the 15th century the duchy of Burgundy in north eastern France became extremely rich and influential through political and mercantile strategies. One of the main incomes for the dukes was the control of the production of broad cloth, which was one of the most important goods of trade between the European cities. Broad cloth is a woolen fabric that has been brushed, fulled, shorn and pressed to become dense, firm, shiny and waterproof. The production was organized as a cottage industry, where a merchant handed out raw material to craftsmen and got products back which was passed to next step of refinement in several turns before it was sold. Starting with the preparation of wool and continuing with spinning, weaving, dyeing, brushing, fulling, sheering and pressing. The production was ...
» Read more here

En burgundisk klänning.
Text: Martin Ciszuk, Foto: Laila Durán.

Hertigdömet Burgund i nordöstra Frankrike blev under första hälften av 1400-talet genom handel och politisk strategi otroligt rikt och inflytelserikt. En av de stora inkomsterna bestod i att hertigdömet kontrollerade produktionen av kläde som var en av de största produkterna för handel mellan de Europeiska städerna. Kläde är ett ylletyg som ruggats, valkats, skurits och pressats så att det blivit tätt, starkt glansigt och vattenavstötande. Produktionen var organiserad som förlagsarbete där en handelsman lämnade ut råvaror till hantverkarna och fick tillbaka produkter som sedan lämnades vidare till nästa produktionssteg i flera omgångar innan det såldes. Från ullberedning, till spinning, vävning, färgning och valkning och överskärning. Produktionen var helt ...
» Läs mer här

 

 

A Burgundian dress made from the printed silk MARGARETA in a silver color way.

Burgundisk klänning sydd i silverfärgad färgställning av det tryckta sidenet MARGARETA.

 

Scandinavian Folklore on Swedish television TV4.

In the Tv show ”Nyhetsmorgon Söndag” on the 1st of May, the book Scandinavian Folklore will be presented to the Swedish public. Some of the models from the book will be there showing their costumes and explaining their interest for folk costumes, how they use their costumes today and what they mean to them. Laila Durán will talk about the production of the book and her ideas on textiles, fashion and folk costumes.
Read more about the book at: www.scandinavianfolklore.com

 
Scandinavian Folklore på TV4, Sverige.

I Nyhetsmorgon Söndag, 1a Maj, presenteras boken Scandinavian Folklore för svenska tv-tittare. Flera av modellerna från boken är med och visar sina dräkter och berättar om sitt intresse för folkdräkt, hur de använder dräkten idag och vad den betyder för dem. Laila Durán presenterar det arbete som ligger bakom produktionen, sina idéer och tankar kring textiler, epoker, folkdräkter och den inspiration som detta kan ge.
Läs mer om boken på www.scandinavianfolklore.com

Childerns clothes in printed cotton from Durán Textile Historic Collection.

EmyLittle is a relatively newly started company which is profiled in clothing for children and adults inspired by Swedish folk costume. The company is run by the two sisters Åsa and Karin Kax who have their roots in Hedemora, Dalecarlia in central Sweden. The vivid folk costume tradition in Dalecarila is a great source of inspiration together with an interest for Swedish folklore and 19th century national romanticism. As well as Laila Durán’s book, Scandinavian Folklore, they are a
» Read more here

Barnkläder i kattun från Durán Textile Historic Collection.

EmyLittle är ett relativt nystartat företag som profilerat sig på kläder för barn och vuxna inspirerade av svensk folkdräkt. Företaget drivs av systrarna Åsa och Karin Kax med rötter i Hedemora i Dalarna. Dalarnas starka dräkttradition är en stor inspirationskälla, tillsammans med intresset för svensk folkkultur och nationalromantik. Liksom Laila Duráns bok, Scandinavian Folklore, är de en del ...
» Läs mer här

 

Come and meet the people that help us make the book SCANDINAVIAN FOLKLORE. On our blog http://folklorefashion.durantextiles.com/ we present some of the largest out door museums and private collectors of folk costumes in Sweden and Norway.

Följ med och möt alla som hjälper oss att göra boken SCANDINAVIAN FOLKLORE. På bloggen http://folklorefashion.durantextiles.com/ tar vi er med till några av Sveriges och Norges största friluftsmuseum och privata samlare av folkdräkter.

Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com