Newsletter No. 6-08 (Oct. 2008)   Page 3 av 3 / Sidan 3 av 3. [back to page 1]
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

”Gustavianska Prakttäcken”
- en resa i tiden med hjälp av tyg. 
Av Katriina Flensburg.

Vackra och intressanta mönster på tyg har genom tiderna fungerat som en inspirationskälla för den som använder sig av tyger i sitt skapande. Många av mina verk har vuxit fram med utgångspunkt i ett par tyger som med sina mönster och färger har utmanat min fantasi och mina färdigheter.

I och med mitt egna och nära förhållande till tyger med ursprung Skandinavien har jag funnit det förvånansvärt att det svenska och nordiska kulturarvet i form av klassiska tygmönster från tiden före vår tid, varken har uppmärksammats eller tagits till vara under den snart tre decennier långa återuppväxten av intresset för lappteknik/quiltning i Norden. Denna förundran och mina efterforskningar i tillgången till gamla svenska bomullstryck, s.k. ”kattuner” ledde så småningom till ett samarbete med Duran Textiles AB och blev upptakten till projektet ”Gustavianska Prakttäcken”, en serie quiltade väggbonader/täcken där svenska tygtryck från 1700-talet och den gustavianska tidens inredningsornamentik har fått en central plats.

Om begreppet ”Gustavianskt prakttäcke”
De tryckta bomullstygerna blev mer allmänt tillgängliga för svenska allmänheten först mot slutet av 1700-talet. Dessa tyger betraktades som exklusiva och togs noggrant tillvara som material till kläder såsom koftor, klänningar, byxor, västar, huvuddukar och bindmössor eller till heminredning - sängomhängen, dukar, täcken mm. Lappteknik som hantverksform existerade inte generellt i 1700-talets Norden. Begreppet ”Gustavianskt Prakttäcke” är därmed infört. Genom benämningen har jag velat lyfta fram och presentera den gustavianska tidens tyger och formestetik i ett nutida textilt och hantverksmässigt sammanhang. Tanken bakom benämningen har varit ordet ”ifall”… D.v.s. ifall dåtida kvinnor oberoende av klasstillhörighet skulle ha haft riklig tillgång till dessa tyger och ifall den traditionella lapptekniken med sin konstruktions- och kompositionspraxis skulle ha varit känd i såväl svensk koja som slott… Såhär skulle det ha kunnat se ut.

Från idé till verklighet
Serien av quiltade väggbonader/lapptäcken ”Gustavianska prakttäcken” färdigställdes i anknytning till ett kursprojekt i regi av Svenska Quiltakademin. Projektet genomfördes i samarbete med Durán Textiles som bidrog med tyger från sin kattunkollektion.

Under projektets gång studerades tygtryckets historia i Sverige och den gustavianska tidens stil- och formhistoria. 1700-talets svenska inredningsornamentik lyftes fram som inspirationskälla till tidsenliga och stilanpassade quiltningsmönster vilka arbetades fram av respektive kursdeltagare under handledning. Undertecknad svarade för handledningen samt för formgivningen/kompositionen av quiltarna. I formgivningen var min ambition att vara trogen den gustavianska tidens enkla och återhållsamma stilideal. Detta resulterade i klassiska avskalade kompositioner där kattuntrycken med sina ofta glesa och stora mönster har getts utrymme för att komma till rätta.
Under våren 2008 visades ett antal av dessa täcken i anknytning till 1700-talsutställningen ”Bellman, Sevenbom och Prinsessan” på Stockholms Stadsmuseum och under maj och juni ställdes de ut i ”Gamla Magasinet” en utställningslokal i anknytning till Svenska Quiltakademin, utanför Uppsala. I framtida planer ingår att utöka serien med täcken som inkluderar kattuner från såväl Finland som Norge.

Genom att i utställningsform presentera och visa dessa täcken såväl inom som utanför Sverige önskar jag sprida kunskap, förutom om quiltning och lappteknik, även det nordiska tygtrycket och dess historia. Min önskan är också att därigenom kunna bidra till att de quiltningsintresserade i Norden i allt större grad kan finna både inspiration och material till sitt skapande med rötter i den nordiska kulturhistorien och -miljön.

Katriina Flensburg är textilkonstnär, beteendevetare/pedagog och skribent. Hon är medarbetare i Quiltmagasinet sedan 1999. Katriina var en av grundarna och den första ordföranden i den svenska ”Quiltföreningen Rikstäcket”. Hon är initiativtagare till och medlem i Scandinavia Art Quilt Group. 1996 grundade Katriina Svenska Quiltakademin som hon sedan hösten 2007 driver tillsammans med kollegan Monika Johansson. Katriinas nyskapande verk har visats på utställningar runt Europa, i Japan, USA och Kanada. Se www.katriinaflensburg.se och www.quiltakademin.se.

Följande personer har ansvarat för sömnaden och quiltningen av var sitt ”Gustavianskt prakttäcke”: Eva Germundsson, Monika Johansson, Ulla Lundström, Kristina Strömberg, Elke Vogt Nordqvist, Birgitta Ängvard samt Katriina Flensburg.

 

 

Tillbaka till Nyhetsbrevets första sida
» Klicka här

Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com