Newsletter No. 5-07 (May. 2007)   Page 4 of 5 / Sidan 4 av 5. [back to page 1] Arcive/Arkiv: [1] [2] [3] [4] [5]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

Currant – tillverkningen av ett handtryckt tyg
till Linné-jubileet

Text Martin Ciszuk.

Originalet till Durán Textiles tryckta bomull Currant är ett blocktryckt foder till ett täcke som bevarats i Carl von Linnés sommarhus i Linnés Hammarby. Vår rekonstruktion är ett handgjort screentyck på bomull. Mönstret har röda och vita blommor på brun eller blå botten.

Först fotograferades originaltyget i museet och mönsterrapporten mättes. Utifrån fotografierna renritades mönstret. Detta krävde en del arbete, eftersom stoppningen och sticksömmarna i täcket delvis deformerade mönsterformerna. Det renritade mönstret kunde skickas med e-mail till Indien. Mönstret var nu separerat så att varje färg hade en bild. Rapporten måste nu anpassas så att den passade in i screenramarna. De var 35” höga, och rapportens höjd måste alltså vara delbar med detta tal, och bredden fick följa detta. Vi rekonstruerar mönstren i deras originalskala, och justerar några centimeter till eller från för att de skall passa tekniken.
Tryckramarna består av metallramar där ett tunt silketyg spänts upp. En ram görs för varje färg i mönstret. Sidenduken målas först med en lösning som gör den ogenomsläpplig. En film där mönstret för hela ramen skrivits ut läggs i ramen och mönstret överförs fotografiskt till duken. Man belyser duken genom filmen. Där ljuset träffar duken fixeras lösningen – duken blir tät och det blir vitt på tyget. Där filmen har färg fixeras inte lösningen och duken blir genomsläpplig- färgen hamnar på tyget i mönstermotiven. Ramarna tvättas och lösningen sköljs ur där den inte fixerats på duken.

Sedan görs provtryck för att kontrollera att alla detaljer blivit korrekta, att rapporten stämmer och att färgerna blir de riktiga. Provtrycken godkänns i Sverige, och justeringar görs innan arbetet går vidare.

Tyget spänns upp på bord som är 25 m långa och lite bredare än tyget. Längs bordets långsidor finns metallfästen, så att ramarna för de olika färgerna hamnar på exakt samma plats. Färg hälls i ramen och två personer drar färgen över ramen med en rakel från varsin sida av bordet. Sedan flyttas ramen till nästa avsnitt på tyget. För att den nytryckta färgen inte skall kladda mot ramen trycks varannan rapport på tyget så att färgen skall hinna torka. Därefter bärs ramen ner till början av bordet för att trycka de mellanliggande rapporterna.
Hela proceduren upprepas sedan med nästa färg. I detta mönster är det bara två färger, men andra mönster kan ha fem eller sju färger och lika många ramar som skall läggas i tur och ordning över tyget. Tryckarna arbetar med stor rutin och överraskande hastighet.

När tyget på bordet är färdigtryckt rullas en ny bit ut. Den justeras noga så att den sista tryckta rapporten passar mot första ramen som skall läggas på, så att det inte blir några skarvar.

I stadkanterna på tyget trycks Durán Textiles logotyp och Carl von Linné 300 år i guld. En extra liten ram görs för detta.
Tyget torkas och färgen fixeras till slut med värme, så att trycket blir ljus- och tvättfast.

I april 2007 besökte vi Indien och våra leverantörer. Tryckeriet ligger i utkanten av Bangalore. Det är en relativt liten verkstad. I bottenvåningen ligger tyglager och kontor, på våningarna ovanför finns de stora rummen med tryckborden där tryckarna arbetar.
Vi är mycket glada för samarbetet med de Indiska handtryckarna, och imponerade av deras hantverkskicklighet. De handtryckta tygerna får liv och karaktär som liknar originalen från 1700-talet.


Currant
Pris 325:- per meter, inkl. moms.
För beställning maila till: laila@durantextiles.com

 

 

Ägaren till tryckriet i Bangalore,
Mr K. Khemchand.

Färgen hälls i tryckramen.

Tryckarna pressar färgen
genom duken.

Varannan rapport trycks först.

Den andra färgen trycks.

Skarven justeras på tryckbordet.

Det rekonstruerade mönstret CURRANT.

Stadkant med guldtryck.


Tillbaka till Nyhetsbrevets första sida
» Klicka här

Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com