Newsletter No. 4-10 (July 2010)   Page 2 of 2 / Sidan 2 av 2. [back to page 1]
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Arcive/Arkiv 2009: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Arcive/Arkiv 2010: [1] [2] [3] [4]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

Besök utställningar i sommar. 
Text och bild Laila Durán.

Är man intresserad av historia och även historiska textilier finns många möjligheter att se intressanta utställningar i sommar. Den 27 maj invigdes Historiska Museets stora utställning ”Sveriges Historia”, en utställning om de senaste 1000 åren i Sveriges historia. Utställningen invigdes av H.M. Konungen i närvaro av H.M. Drottningen i ett soligt och varmt Stockholm. Hela Historiska Museets innergård var fylld av Sveriges kulturelit.

Durán Textiles är representerade i hela tre montrar. Bland annat visas rekonstruktionen av Drottning Margaretas gyllene kjortel i en egen monter och man kan se originalet till det exotiska och humoristiska kattunet ”Jumping Dog”. En textil som får sällskap av Durán Textiles rekonstruktion i montern. I 1700-talsrummet får tre av Durán Textiles kattuner representera den svenska kattuntillverkningen.

”Sveriges Historia” är en utställning som ger nya perspektiv på människors makt och maktutövande och lyfter fram kvinnors inflytande genom historien. Här får vi se den heliga Birgittas relikvarium och hennes egen autograf! Här finns lappen där hon har skrivit ned vad hon tycker sig Kristus har att säga. En gudomlig diktamen.
Malin Stures lilla bönbok ligger bredvid porträttet av Gustav Vasa. På bladet för dagen, den 24 maj, har hon skrivit om sorgen över avrättningen av hennes far och båda bröder.
Roligare är historien om Ulrika Eleonora Stålhammar, kvinnan som klädde ut sig till man och tog värvning i den svenska armén på 1700-talet.

Historiska Museets butik har fått ny inriktning. Mängder av nya produkter och en helt egen textilavdelning med Durán Textiles produkter lockar turister och besökande. Här finns allt från prinsessklänningar i rosa tyll, vikingakläder till barnen och vackra vikingasmycken i silver och guld. Hyllorna är fyllda av kopior på glas, silver och textilier från museets samlingar och böcker om museets utställningar.

Läs mer på Historiska Museets hemsida: www.historiska.se och för att kontakta butiken: www.historiska.se/besokmuseet/museibutiken/

 

Chefen för Historiska Museets textilavdelning, Mari-Louise Franzén och Laila Durán för dagen klädd i norsk nationaldräkt. Till vänster historikern Dick Harrison med hustru.

Textilforskaren Martin Ciszuk i samspråk med Bunad-magasinets redaktör Heidi Fossnes.

Många ville vara med och fira. Så som uppmanats på inbjudan hade även Kjerstin Hegerfors folkdräkt. Här med maken Arne och TV-kollegan Anders Berglund. Heidi Fossnes t.v i bunad från Telemark.

Fler utställningar!

Sigvard Bernadotte – 100 år.
I samband med 200 årsjubileet för släkten Bernadotte i Sverige skall en utställning ut på turné i Frankrike. Utställningen visar Sigvard Bernadottes livslånga formgivarskap och betonar hans pionjärinsats inom den svenska industridesignens utveckling. Turnén arrangeras i samarbete med Svenska Institutet i Paris och 2010 kompletteras utställningen med flera silverföremål samt en historiskt återblick på Sigvards släkt och deras koppling till Sverige och Frankrike. Läs mer på: bernadotte2010.com

I mars i år bjöds Laila Durán in till Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes Vänförening för att vid deras årsmöte på Armemuseum i Stockholm hålla föredrag om historiska textilier och rekonstruktion.

Göteborgs Stadsmuseum.
Ostindiefararen seglar igen.
30 juni – 15 augusti.
I en ny utställning visas bilder, film och föremål från skeppsbygget och resan till Kina. Här berättas om hantverkskunnande, vedermödorna på sjön och gott sjömanskap. I utställningen visas också uppsydda historiska kläder och Durán Textiles reproducerade textilier är presenterade i flera montrar. Man får även en inblick i 1700-talets Svenska Ostindiska Compani, och man kan gå ombord på Ostindienfararen som ligger förtöjd vid Stenpiren.
Läs mer på: www.stadsmuseum.goteborg.se

Sagalunds Museum på ön Kimito, Finland. En pärla värd ett besök!
Sagalund är ett museum, en trädgård och ett center för åboländskt kulturarv och barnkultur - en bit förverkligad poesi, med grundaren Nils Oskar Janssons egna ord. Här finner du olika byggnader från Kimitoöns historia: ett tingshus, ett torp, en bondgård, två gamla skolor mm. Allt är beläget i en lummig trädgård som anlagts vid sekelskiftet 1900.  I samarbete med Durán Textiles har Sagalunds Museum tagit fram textilier ur museets samlingar. Besök museet och se originalen.
Läs mer på: www.sagalund.fi

Valdres Folkemuseum i Norge. Sagolikt vackert i Valdresdalen.
Med över 100 hus och byggnader är Valdres Folkemuseum är ett av de största friluftsmuseerna i Norge. Här finns även landets största arkiv för folkmusik och Bunad och Folkedrakt-rådet, ett nationellt center för forskning och förmedling av folkdräkter.
Sommaren bjuder på nya utställningar såväl som föreställningen ”Sol av Isfolket” av författaren Margit Sandemose.
Durán Textiles har i samarbete med Valdres Folkemuseum reproducerat de vackra handtryckta ullsjalarna som hört till dräkterna i Valdresområdet. Originalen kan ses på museet.
Läs mer på: www.valdresmusea.no och www.bunadraadet.no
Obs! engelsk länk: [klicka här]

På Gamle Esterup, herregårdsmuseet i Danmark är det aktiviteter hela sommaren!
För textil och modeintresserade är Herregårdsmuseets utställning ”Kjoledrömm och drömmekjole” värt ett besök. Klänningarna som ägts av Grevinnan Astrid Ahlefeldt-Laurvig och burits av henne mellan 1920 och 1950, är skräddarsydda och i finaste tänkbara material. Utställningen berättar om modets utveckling och herrgårdens sällskapsliv i perioden.
Durán Textiles har haft nöjet att samarbeta med Herregårdsmuseet och personalen har, för att levandegöra museets historia, rekonstruerat kläder i våra vackra broderade sidentyger och handtryckta kattuner.
Läs mer på: www.gammelestrup.dk och www.gammelestrup.dk/kalender.html


 

 

Utställningen invigdes av H.M. Konungen i närvaro av H.M. Drottningen i ett soligt och varmt Stockholm.

Så invigs utställningen ”Sveriges Historia” av H.M. Konungen.

Kända ansikten i vimlet. Herman Lindqvist, alltid aktuell i historiska sammanhang.

Med och minglade var Sveriges landsantikvarie Håkan Liby.

Drottning Margaretes Gyllene Kjortel så som den ställts ut i montern.

Prinsessan Marianne Bernadotte i sällskap med Laila Durán.

Tillbaka till Nyhetsbrevets första sida
» Klicka här

Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com