Newsletter No. 3-09 (Jun. 2009)   Page 3 av 4 / Sidan 3 av 4. [back to page 1]
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Arcive/Arkiv 2009: [1] [2] [3]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

Tagetes - Ett kattun från Göteborg. 
Text Martin Ciszuk. Foto Laila Durán/Martin Ciszuk.

Under våren har Duran Textiles inlett ett samarbete med Göteborgs Stadsmuseum. Vi har valt att reproducera ett kattun ur museets rika samling av 1700-tals textil.

Originalet är foder i ett kviltat täcke av ljusblått siden. Mönstret är blocktryckt i brunsvart på medelfin vit, handspunnen bomull, med en vådbredd på ca 78 cm. Formgivningen, med ränder, rankor och spridda små blommor, är typiskt gustaviansk och daterar trycket till 1780- eller 90-talet. Täcket har tillhört en familj i Göteborg, som sålde det till museet redan 1909. Fodret har ingen tillverkarstämpel bevarad, men sannolikt är tyget tryckt i Sverige, och möjligen i Göteborg, där kattuntryckerier är dokumenterade från andra hälften av 1700-talet. De randiga kattuntrycken imiterade vävda sidentyger och var populära till inredning som sängomhängen, gardiner, överdrag och täcken, men användes även som beklädnad till förkläden, foder och i vardagliga plagg som klänningar, koftor och västar.

Detalj av det tryckta fodret i det kviltade sidentäcket GM5452.

Vår reproduktion har vi kallat Tagetes eftersom tryckets blad och blommor har en likhet med denna blomma. Tyget är blocktryckt med handskurna träblock. Detta innebär att även oregelbundenheter i originaltyget, som uppkommit vid blockskarvarna, är återgivna i reproduktionen. Vid en jämförelse med originalet är det endast bottentygets färg som skiljer sig märkbart från det nya tyget. Möjligen var originalets bomull ursprungligen mindre blekt än reproduktionens bottentyg, men framförallt har det gulnat av ålder och användning.

Vårt reproducerade blocktryck Tagetes jämfört med originalet i museets magasin.

Det är fascinerande att uppleva hur föremål ur museisamlingar får nytt liv och nya användningsområden. Vi planerar nu att göra brickor och att nytillverka täcken av tyget. Duran Textiles tackar personal och ledning vid Göteborgs Stadsmuseum för ett gott samarbete och ser fram emot nya spännande rekonstruktionsprojekt.

 

 

 

Det reproducerade kattunet Tagetes passar bra till förkläde i folkliga dräkter.

Tillbaka till Nyhetsbrevets första sida
» Klicka här

Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com