Newsletter No. 2-08 (Apr. 2008)   Page 2 av 4 / Sidan 2 av 4. [back to page 1]
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

Att rekonstruera ett tyg. 
Text Martin Ciszuk

Många kompetenser är nödvändiga för att reproducera ett historiskt tyg. I Durán Textiles samarbetar flera personer i Sverige för att ta fram ett nytt mönster innan det kan tillverkas av våra skickiga indiska hantverkare.
Flera av våra första reproduktioner var baserade på publicerat material, eftersom museisamlingar ibland är svårtillgängliga och krångliga att söka igenom. Numera dokumenterar vi själva originaltextilerna och har ett gott samarbete med museipersonal och ansvariga för samlingar som hjälper oss att hitta spännande textiler. Vårt kontaktnät vidgas hela tiden med nya intresserade samarbetspartners.

Ofta presenteras vi inför flera textilier och föremål sammansatta av olika tyger. Vi dokumenterar så mycket vi hinner vid ett besök i en samling innan vi väljer vad som skall reproduceras. På så sätt bygger vi upp en bild- och informationsbank om 1700-talstyger som kan komma till användning till senare reproduktioner eller forskning. Ibland räcker ett besök, men ofta återkommer vi för närmare analys och kontroll av vissa utvalda textiler.

Hela föremålet fotograferas för att visa tygets funktion. Vi noterar inventarienummer för att kunna göra exakta referenser till museisamlingen och samlar in den information som finns publicerat och dokumentrat på katalogkort och liknande. När detaljer fotograferas är det viktigt att ta bilden exakt rakt framifrån annars förvränger perspektivet mönstret. Genom att ha med en liten linjal på bilderna försäkrar vi oss om att skalan på motiven kan reproduceras korrekt.

Vi dokumenterar så mycket som möjligt av textiltekniska detaljer på tygerna: mått, material, teknik, trådtäthet och färger. Detta är förutsättningen för att göra verklighetstrogna reproduktioner, även om kompromisser och anpassningar måste göras för att fungera i den moderna produktionen. Tekniska detaljer kan dessutom ge ledtrådar om tygernas ursprungliga tillverkning, ursprung och användning.

Med utgångspunkt från fotografierna renritas mönstren. Ibland måste flera foton sättas samman i datorn i ett bildbehandlingsprogram för att mönsterrapporten och dess upprepning skall bli fullständig. När rapporten är frilagd renritas den för hand med penna och pensel. Detta ställer stora krav på vår mönstertecknare, Torkel Henriksson, som skall återge mönsterformerna utan att förändra deras1700-tals karaktär och överföra sina egna idéer och moderna formspråk till dem. När originalet är färdigt scannas det in i datorn igen. Skall mönstret vävas arbetas teckningen om till en patronteckning där de olika färgerna motsvarar olika bindningar inslag och ytor, skall det tryckas separeras färgerna i rapporten så att varje färg blir en bild som motsvarar motivet på ett block för blocktryck eller en ram i ett screentryck.

Dessa bearbetade original kan skickas digitalt till Indien. Mönstrens storlek och riktning på tyget måste noggrant anges. För blocktryck kan en stor mönsterrapport ibland kräva två block, och de screentryckta mönstren måste justeras så att mönsterrapportens höjd passar ihop med tryckramarnas storlek. Vi strävar efter att reproducera så nära originalmönstrens format som möjligt eftersom detta är en viktig del av ett tygs karaktär.

Vi dokumenterar originaltygernas färger noga genom att använda ett internationellt färgkodsystem. Det kan vara svårt på tyger som utsatts för blekning tvätt och nötning i flera hundra år, men ofta kan man hitta originalfärgerna i sömsmåner och veck som varit skyddade från ljus och slitage. Ibland har kemiska processer, som hör samman med de färgämnen och betmedel som använts, förändrat färgerna. Då får färgerna rekonstrueras utifrån andra bättre bevarade textilier eller andra källor som provtryck på papper eller målade avbildningar av tyger. Vi reproducerar originalfärgställningen och utökar sedan ofta kollektionen med flera färgställningar skapade utifrån 1700-talets färgskala och anpassade efter vad som är kommersiellt gångbart.

Efter några veckor skickas provtryck för godkännande först av mönstrets skala och återgivning, sedan för justering av de olika färgnyanserna. Inte förrän alla detaljer är godkända trycks eller vävs tyget i full skala. Hela proceduren att ta fram ett mönster från museibesök till leverat tyg tar minst sex månader.

Den unika kombinationen av kunskaper hos Durán Textiles medarbetare utgör hemligheten bakom framgången för våra reproducerade 1700-tals tyger.

 

 

Tyget vi valde att kalla ROSITA har här används i en kofta och kjol.

Originalet är ett foder i en kofta från Kallfors Gård, Järna.

Vi börjar med att fotografera tygerna. Här är Laila Durán i arbete.

Martin Ciszuk analyserar vävtekniker och kvalité inför reproduktionen.

Bilden lämnas sedan till ateljen där bilderna sätts samman till en hel rapport.

Originalet målas med pensel och bläck innan det scannas in i dator och färgsepareras. Rapporten skall sedan anpassas till screenernas eller blockens storlek.

Mönstret provtrycks och färgerna justeras.

Mönstret är nu godkänt och anpassas till screenerna.

ROSITA trycks i sex färger.

Tyget är klart och redo för export.

Tillbaka till Nyhetsbrevets första sida
» Klicka här

Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com