Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 1-07 (Jan. 2007)   Page 5 of 5 / Sidan 5 av 5. [back to page 1] Arcive/Arkiv: [1]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

SYLLABUB

Syllabub was a popular dessert in the eighteenth and nineteenth century England. It was popular for celebrations and special occasions due to its festive apperance. Many original recepies has survived and generally Syllabub was made with a mixture of whipped cream, white wine, sugar and juice and zest of lemon. White wine can be substituted with non alcoholic cider.

LEMON SYLLABUB
For 4 persons:

4 dl of white wine
6 tbs of white sugar
0,5 dl of lemon juice
1,5 dl of whipped cream
zest of lemon

Whip cream until thick in a chilled bowl. When the cream begins to thicken, add sugar, white wine, lemon juice and zest of lemon.
Continue to whip until thick. Spoon the mixture in to footed parfait glasses and chill in the refrigerator until ready to serve.

 

 

Archives: Victoria & Albert Museum.


Go back to the first page
» Click here

Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com