Om du inte kan läsa detta, klicka här. I you can not read this, click here.

Newsletter No. 1-07 (Jan. 2007)   Page 4 of 5 / Sidan 4 av 5. [back to page 1] Arcive/Arkiv: [1]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

Mopsorden av Anna Löfgren

Mopsorden var ett frimurarliknande ordenssällskap som grundades av romerska katoliker, förmodligen 1740 av Klemens August av Bavaria för att gå förbi den påvliga bannbullan Eminenti Apostolatus Specula från 1738 som lades över frimurarna.
Förmodligen var Mopsorden ett sätt att fortsätta med de frimureriiska sociala mötena som man inte ville låta sig gå ur händerna. Några av frimurarnas regler, speciellt den heliga eden, uteslöts, och istället skapade man ett ceremoniel som snarare verkade vara en drift med frimurarnas ritualer.
I den nya orden fordrade man också att kvinnor skulle vara tillåtna som medlemmar, bara de var katoliker, liksom alla medlemmar. Ordens stor-mästare var en man, men i vårt moderna jämlika samhälle kan det vara värt att notera att i varje ordensloge skulle det finnas två logemästare eller stormopsar, en man och en kvinna. Logen leddes under ett halvt år av en man och under nästa av en kvinna.
Medlemmarna kallade sig Mopsar och bar en liten mopsmedaljong av silver. När en novis skulle initieras fick han eller hon krafsa på dörren för att komma in. Därefter fick hon en ögonbindel samt ett hundkoppel om halsen för att sedan ledas runt en matta med symboler nio gånger. Allt detta medan Mopsarna förde ett fruktansvärt oväsen med käppar, kedjor och andra ting och dessutom med djupt, allvarlig, klagande ton ropade ”memento mori” – minns att du skall dö. Detta skedde för att förskräcka novisen och ställa hennes karaktärsfasthet på prov. Under initieringen blev novisen tillfrågad om hon ville kyssa stormästaren eller en mops – av porslin – i baken, som ett uttryck för total underkastelse.
Ordens enda mål var trohet, förtroende, diskretion, ståndaktighet, ömhet, mildhet, medmänsklighet – kort sagt alla de egenskaper som är grundläggande för god vänskap. Mopsen valdes som symbol för detta tack vare sin lojalitet, ståndaktighet och pålitlighet.
1745 publicerades ett manuskript anonymt i Amsterdam men var skrivet av Abbé Gabriel Louis Calabre Perau med titeln L’ordre des Franc-Macons trahi et le Secret des Mopses rélélé som innehöll Mopsordens regler och ritualer samt två bilder.
Mopsordens utbredning och aktiva tid kan inte med säkerhet fastställas, men Orden förbjöds i Göttingen 1748. Förmodligen överlevde den inte sin beskyddare kurfursten av Köln Clemens August av huset Wittelsbach, som dog 1761.

Varför Mopsen?
Innan mopsen kom till Europa, vilket skedde under renässansen, hade den en lång historia bakom sig. I kinesisk litteratur från 700-talet är kortnosiga hundar med namnet lo-sze nämnda, och vid sidan av den långhåriga pekingesen, kejsarpalatsets favorithund, nämns också en korthårig dvärghund som förmodas vara förfadern till våra dagars mops. Den spreds i de asiatiska länderna och på olika vägar, bl a genom Turkiet, kom den inte till Europa förrän under 1500-talet. Tack vare att rasen tidigt importerades till Holland genom förmedling av det holländsk-ostasiatiska handelskompaniet, blev mopsen känd och populär i detta land. En specifik historisk händelse bidrog till detta.
Under det nederländska frihetskriget på 1570-talet försökte en gång hertigen av Alba att storma prins Vilhelm av Oraniens läger. De angripande hade under fullständig tystnad nästan nått fram till prinsens tält, då hans mops vaknade, började gnälla och gläfsa och hoppade upp mot prinsens ansikte i hans säng. Prinsens liv räddades genom hundens vaksamhet, angreppet slogs tillbaka, och mopsen fick på ett ögonblick rollen som nationalhjälte. När prinsens sonson Vilhelm III 1688 blev kung i England medföljde mopsen som hovhund och blev snart en mäkta populär knähund också utanför hovkretsarna genom hela 17- och 18hundratalen.

Källförteckning:
Kulturen i Lunds årsbok från 1976, artikel om “Till mopsens kulturhistoria” av Nils Palmborg.
Wikipedia, den fria encyclopedin, artikel om ”The Order of the Pug”.

 

 

Poeten John Gay skrev 1728 ett litet charmigt poem om en mops öde:

”Poor Pug was caught, to town conveyed,
There sold. How envied was his doom,
Made captive in a lady’s room.”

 


Tillbaka till Nyhetsbrevets första sida
» Klicka här

Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com