Newsletter No. 1-09 (Feb. 2009)   Page 3 av 4 / Sidan 3 av 4. [back to page 1]
Arcive/Arkiv 2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Arcive/Arkiv 2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Arcive/Arkiv 2009: [1]

Editors/Redaktion

This newsletter is written in order to spread experiences within the topic of historic textiles and reconstructions. Our ambition is to amuse you and stimulate interest in the 18th Century. Durán Textiles, who is mainly working with museum collections and Royal Castles, was founded in 2002 by CEO and production manager Laila Durán, with co-worker artist Torkel Henriksson who is doing the artworks and preparing the designs for production. Our production is done mostly in India supervised by Duran Textiles inspectors. 
- The articles are mainly written by Laila Durán but we also have help from colleagues and specialists from several museums and universities.  In the future this newsletter will be distributed four times a year and is free of charge. We hope you will enjoy our stories and offers and help us to spread the letter to friends and colleagues. Contact: www.durantextiles.com

Detta nyhetsbrev skrivs för att sprida erfarenheter inom ämnet rekonstruktioner av historiska textiler och 1700-talet. Ambitionen är att roa och stimulera intresset. Durán Textiles har varit verksamt sedan 2002 och arbetar med projekt för Kungliga Slott och museisamlingar i hela Skandinavien. Laila Durán är VD och projektledare, Torkel Henriksson arbetar med originalen och alla förlagor för tryck och väv. På plats i Indien, där de flesta av tygerna produceras, finns Durán Textiles egna inspektörer.
- Artiklarna skrivs huvudsakligen av Laila Durán men vi får även hjälp av kollegor och specialister från olika muséer och universitet.  Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år och är helt kostnadsfritt. Vi hoppas ni ska uppskatta våra artiklar och erbjudanden och även sprida informationen vidare till Era vänner. Kontakt: www.durantextiles.com


 

 

Originalet till Folklore på en dräktbild från Vingåker. 
Text Martin Ciszuk.

Duran Textiles lanserade ullhalsklädet Folklore i No. 7-08 (Dec. 2008). En av våra uppmärksamma kunder och läsare, Gun Hilmerby utanför Uppsala, som har stora kunskaper om folklig dräkt och arbetar på en bok i ämnet, uppmärksammade oss då på denna bild.

Den visar en kvinna från Vingåker, Södermanland på vintern, i sin ålderdomliga folkdräkt med fårskinnspäls och ett ullschalett knuten om huvudet. Som ni ser motsvarar schalettens mönster vårt reproducerade handtryckta ullhalskläde! Vi får här en fin illustration på hur originalplagget användes under mitten av 1800-talet. Konstnären Bengt Nordenberg (1822-1902) är känd för sina akvareller av folkdräkter och målningar med svenska folklivsskildringar från Skåne och Dalarna. Han tillhörde den s.k. Düsseldorfskolan en grupp konstnärer som utbildats i Tyskland och fick stort genomslag i Sverige under senare delen av 1800-talet. Motiven i konstriktning är ofta nationalromantiska och sentimentala. De omfattar för det mesta dramatiska landskapsmålningar med fantastiska klippor, vattenfall och allmogemotiv, ofta förljuget bondska och ålderdomliga.

Dräktbilderna, särskilt skisser som denna, är dock ovärderliga för forskningen om svenska folkdräkter eftersom de är gjorda ute på landet och inte i hans ateljé. Konsnären bodde med sin familj några år just i Vingåker och gjorde många teckningar av människorna i sina dräkter. Här är också ett belägg för denna typ av ullhalsklädens spridning över stora områden - originalet i Skansens klädkammare som vi utgått från när vi gjorde reproduktionen användes i Delsbo, Dalarna. Sjalar och halskäden såldes av knallar och gårdfarihandlare över hela landet. Originalet till akvarellen/pennteckningen finns i Kulturen i Lunds samlingar.

 

 

Klicka på bilden!

Tillbaka till Nyhetsbrevets första sida
» Klicka här

Tell a Friend about this
Newsletter!
Tipsa en vän om detta
nyhetsbrev!

Tell a friend how to find this Newsletter, mailform:
» click here
Tipsa en vän om detta Nyhetsbrev via formulär:
» klicka här


If you dont want any more editions of this Newsletter,
» click here
Om Du inte vill ha flera utgåvor av nyhetsbrevet,
» klicka här

Webb: www.durantextiles.com